mmdm_frans masana_joan dalmases
mmdm  
arquitectes
 
∙  211 habitatges, locals comercials i aparcament, ciudad real
∙  edifici de 150 habitatges de VPO, oficines i aparcament, barcelona
∙  reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
   c/pardo bazán - c/antoni bros, terrassa (barcelona)
∙  reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
   c/mare de déu dels àngels, terrassa (barcelona)
∙  pla especial 'els panyos nord', c/francesc moragas - c/de la font dels panyos
   manresa (barcelona)
∙  habitatge unifamiliar aïllat, cambrils (tarragona)
∙  edifici plurifamiliar de 9 habitatges, cap salou (tarragona)
∙  edifici plurifamiliar de 38 habitatges, 2 locals comercials i aparcament
   c/colom - c/sant jordi - c/santiago rossinyol, terrassa (barcelona)
∙  edifici plurifamiliar de 17 habitatges, locals comercials i aparcament
   manresa (barcelona)
∙  edifici plurifamiliar de 8 habitatges, local comercial i aparcament
   vilaseca (tarragona)
∙  edifici de 10 habitatges unifamiliars en filera, castellar del vallès (barcelona)
∙  rehabilitació d'edifici per a centre oftamològic, barcelona
∙  estudis previs de pla de millora urbana PM - TDB103
   c/del tren baix, terrassa (barcelona)
∙  edifici plurifamiliar de 9 habitatges i aparcament
   c/del vall - c/baix plaça, terrassa (barcelona)
∙  reforma edifici existent, terrassa (barcelona)
∙  edifici plurifamiliar de 38 habitatges, terrassa (barcelona)
∙  edifici plurifamiliar de 10 habitatges, 2 locals comercials i aparcament
   castellar del vallès (barcelona)
∙  local comercial sense ús específic, sabadell (barcelona)
∙  casa nintendo, sitges (barcelona)
∙  casa malituri, gavà mar (barcelona)