mmdm_frans masana_joan dalmases
mmdm  
arquitectes
 
∙  edifici plurifamiliar de 3 habitatges, c/ausona 100, barcelona
∙  ceip 'la falguera', vilanova del vallès (barcelona)
∙  edifici d'oficines, salou (tarragona)
∙  projecte d'urbanització c/cala marisca - c/ de cala crancs
   polígon d'actuació urbanística PAU - CS19, salou (tarragona)